HELPLINE-OVERSEAS WORKERS - ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ      

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ
oom No: 220E & 220F, Vikasa Soudha Bengaluru – 560 001 Ph : +91-80-2203 5076 / +91-80-2228 6778 Email: dycnriforum@karnataka.gov.in
ಕರ್ನಾಟಕ , ಭಾರತ ದೇಶ
Ph : +91 80 2203 5076         /      +91 80-2228 6778
Fax : +91 80 2286 6778
Email: dycnriforum@nriforumkarnataka.org


TBA
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿಯ ಸಮಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಫೋನ್ : +91 80 2237 4057
ಇಮೇಲ್: DyChairman@nriforumkarnataka.org

ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ.ಟಿ , ಕ.ಆ.ಸೇ.
ಸದಸ್ಯ ಕರಯದರ್ಶಿ
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿಯ ಸಮಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಫೋನ್ : +91 80 2203 5076
M: +91 94827 35123
ಇಮೇಲ್: msnriforum@karnataka.gov.in

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ
Ph: 080-2203 5076
Email: msnriforum@karnataka.gov.in

ಪಿಪಿಪಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟುಗಳು

ಲಿಂಕಗಳು

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

NRI Forum Karnataka - ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ