HELPLINE-OVERSEAS WORKERS - ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ      
ಬನ್ನಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ... NRI'ರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ / ಕನ್ನಡಿಗರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಾಗು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ....

ಮುಂದೆ ಓದಿ.. >

ಸಂದೇಶಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರು,

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ & ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ

ಮುಂದೆ ಓದಿ.. >

NRI Forum Karnataka - ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ